Nederlandse Rug Stichting

Over de Nederlandse Rug Stichting


In maart 2012 is het boek - "Rechtop In De Wind" - geschreven door Marie-José van Dijk, verschenen. Dit is een boek met ervaringen en belevenissen van Marie-José van Dijk tijdens haar eigen scoliose behandelingen als kind. Ze heeft namelijk zelf ook een scoliose en is dus een ervaringsdeskundige. Het is bij haar op 6-jarige leeftijd ontdekt door de schoolarts.

Haar motivatie om een kinderversie van dit boek, als ervaringsdeskundige te schrijven, is dat er een duidelijke behoefte voor een kinderboek is, mede naar aanleiding van de vele vragen waarmee ouders van- en kinderen met- scoliose zitten. En waar haar eigen ouders destijds ook tegen aan liepen. Via haar contacten met o.a. specialisten en behandelaars in de orthopedische zorg, heeft ze begrepen dat hier zeker behoefte aan is. Velen van hen hebben hun toezegging d.m.v. het uitzetten van een “behoefte enquête” al waargemaakt. Uit de resultaten van dit onderzoek is deze behoefte ook bevestigd, door zowel ouders van en ook kinderen met een scoliose.

De Organisatie


Op 28 november 2014 is de stichting (N.R.S.) officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid. Zij zijn allen werkzaam binnen de zorg en welzijn en volgen de laatste ontwikkelingen op de voet, zodat zij continu op de hoogte zijn van het laatste nieuws.

Onze activiteiten


Activiteitenkalender

Oprichting stichting 28 November 2014
Afronding wetenschappelijk onderzoek 1 december 2014
Start schrijven en ontwikkelen kinderboek 1 januari 2015
Start deel 2 – nieuwe sponsorwerving 1 januari 2015
Lancering website Eind maart 2015
Afdrukken scoliose kinderboek Eind december 2015
   
Gezondheidsmarkt Lenteperiode April
Dag van de zorg Lenteperiode Maart
Open dag ziekenhuis Herfstperiode Oktober
Medische beurs Herfstperiode November
Congres scoliose Herfstperiode november
Goede doelen markt Kerstperiode December
     

De werkzaamheden van onze stichting

Vergaderingen bestuur:

 • Vergaderingen met agendapunten
 • Besluitvorming bij nieuwe beslissingen

Voorlichting:

 • Voorlichting geven scoliose patiënten
 • Jaarthema ontwikkelen, uitvoeren, ondersteunen en evalueren
 • Voorlichting geven op basisscholen of ziekenhuizen
 • Contacten onderhouden met de verenigingen voor scoliose patiënten

Educatie (scoliose kinderboek):

 • Scoliose kinderboek schrijven
 • Illustrators werven
 • Contacten onderhouden met de illustrator(s)
 • Prijsafspraken onderhouden met de drukkerij

Wetenschappelijk onderzoek:

 • Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen
 • Wetenschappelijk onderzoek rapporteren en vernieuwen op de website

Innovatie:

 • Nieuwe ontwikkelingen volgen binnen orthopedie
 • Nieuwe ontwikkelingen volgen binnen rugproblematiek
 • Innovaties rondom hulpmiddelen en braces

Sponsors:

 • Sponsors werven
 • Contact onderhouden sponsoren
 • Goede doelen fondsen aanschrijven

Website:

 • Website vernieuwen, aanpassen en actualiseren

Taken voor bestuursleden:

 • Boekhouding van de stichting
 • Beleidsplan maken
 • Boekhouding van de stichting
 • Verslaglegging verrichtte taken

Netwerken:

 • Activiteiten organiseren
 • Folders ontwerpen en verspreiden

Voor wie?


De stichting zamelt vooral geld in t.b.v. het scoliose kinderboek, het medisch dagboek en onderzoek en innovatie voor scoliose patiënten. De wens is om in de toekomst de doelstelling breder te maken namelijk voor rug patiënten in het algemeen.

Achtergrond


Op 6 jarige leeftijd is bij Marie-José van Dijk scoliose ontdekt door de schoolarts. Zij heeft in de groeifase een Milwaukee brace gedragen en een Boston brace. Omdat ze in die periode de persoonlijke benadering en persoonlijke verhalen van lotgenoten ernstig gemist heeft, heeft ze haar ervaringen opgetekend in het boekje "Rechtop in de wind". In dit boek beschrijf ze haar scoliose periode.

Op deze wijze heeft ze als ervaringsdeskundige haar rug verleden, voor zover mogelijk is, achter haar kunnen laten door haar ervaringen op papier te zetten (met als resultaat het boekje).

Doelstelling en het actuele beleid


Doelstelling van de stichting

 • Het bevorderen van onderzoek naar rugklachten.
 • Het uitgeven -en verspreiden van informatie over rugklachten.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons actueel beleid:

Binnen twee jaar tijd hopen wij een groter financieel bereik te kunnen creëren door de verkoop van producten die verkocht gaan worden via de website, beursen, markten en aan bedrijven. Aangezien onze stichting nog maar drie maanden oud is doen wij er alles aan om in de bekendheid te komen. Omdat veel via sociaal media bij de consument bereikt wordt hebben wij gekozen voor een website zodat het voor iedereen toegankelijk is en daardoor laagdrempelig.

Onze visie waarop onze stichting de fondsen en vermogen zal besteden:

Educatie

 • Door middel van het schrijven van een scoliose kinderboek. Drukkosten van het kinderboek kunt u nalezen aan de hand van ons bijgeleverde factuur.
 • Illustratie kosten.
 • Aanmelding ISBN en registratie Koninklijke bibliotheek.

Voorlichting

 • Door middel van informatie specialisten plaatsen wij informatie over verschillende rug aandoeningen op de website en in foldermateriaal. Drukkosten en ontwikkelingskosten.
 • Zaalhuur voor een presentatie van het boek of over de aandoening van de rug.
 • Voorlichtingsmateriaal voor demonstratie op de informatiekraam (o.a. ballonnen, pennen).

Wetenschappelijk onderzoek

Het fundamentele onderzoek is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma van het Kolff instituut van het UMCG. Er wordt onder andere onderzoek verricht op het gebied van van bio materiaal gerelateerde infecties en de ontwikkeling van infectie resistente coatings. Zie voor meer informatie: www.umcg.nl/NL/UMCG/AFDELINGEN/ORTHOPEDIE/ONDERZOEK_BIJ_ORTHOPEDIE/

Webbeheer

 • Telefoonkosten en website beheer.

Innovatie

 • Reiskosten, kosten promotiefilm en reclame in tijdschriften.

Sponsors

 • Papier, drukkosten, telefoonkosten en verzendkosten.
 • Ontwikkeling beeldje- (dit zal het logo van onze stichting worden).
 • Ontwerpkosten, mal van het beeldje, gietsel in brons, afwerking, verzenddoos, kaarten, verzendkosten.

Promotiekosten

 • Advertentie kosten, papier, inkt, postzegels, enveloppen, pakketjes, enz….

Ons beleidsplan


FINANCIELE PROGNOSE 2014

Inkomsten:

Revalidatiecentrum €500
1 ziekenhuis €200
1 particulier rugcentrum €300
Particuliere donatie €100
Totaal €1.100

Download jaaroverzicht 2014

 

FINANCIELE PROGNOSE 2015

Inkomsten:

15 ziekenhuizen €3.000
Medische bedrijven €500
Revalidatiecentra €200
Totaal €3.700

Download jaaroverzicht 2015

 

FINANCIELE PROGNOSE 2016

Inkomsten:

Verkoop beeldje €2.000
Verkoop boeken €1.500
Verkoop torso €800
Particuliere donaties (van markten) €500
Sponsorwerving ziekenhuizen en bedrijven €3.000
Betaling logo website €800
Totaal €8.600

 

BOEKHOUDING 2014

Inkomsten Uitgaven
Verkoop logo kinderboek 700,00 Zakelijk verkeer 41.50
       
Totaal 700,00   41.50
       
Sub Totaal     + 658.50

 

BOEKHOUDING 2015

Inkomsten Uitgaven
Verkoop logo kinderboek 550,00 Zakelijk verkeer 7.65
Particuliere donatie 365,00 Webdesigner 492.50
Opbrengst Rechtop in de wind boek 147.01 Inschrijving KvK 50.00
Opbrengst boeken Bol.com 55.54 Overige 570,00
Oranje Fonds 68.20 Mijn domein 53.00
Opbrengst markten 380.00    
       
Totaal 1.565.75   1.173.15
       
Sub Totaal     + 392,60

 

BOEKHOUDING 2016

Inkomsten Uitgaven
Verkoop logo kinderboek 300 Zakelijk verkeer 11.11/35.18/35.31/ 32.48/
Particuliere donatie 17.50 Webdesigner 30.00/48.50/
Opbrengst Rechtop in de wind boek 35.95 Betaling zakelijke Facebook/LinkedIn 54.45
Opbrengst boeken Bol.com 18.46 Overige 200/40.00/50.00/200/ 10.00/50.00/20.00/
Oranje Fonds 24.40 Mijn domein 54.00
Opbrengst markten 113.00 Netwerkgesprekken 37.60
    Collectebussen 31.05/3.95/1/1.79
    Kopieen/reclame 3.52/2.40/3.95/6.05/ 3.67/  
    Office Centre 14.60/17.11/
    Centraal boekhuis 64.18
    Materialen markten 3.96/2.22/12.73/19.83/  
    Terugbetaling lening 153/18.95/
    KvK 15.00
       
Totaal 591,30   1.287,59
       
Sub Totaal     -696,66

 

BOEKHOUDING 2017

Inkomsten Uitgaven
Opbrengst boeken Bol.com 51.81 Zakelijk verkeer 139.31
Oranje Fonds 8.25 Webdesigner 48.40
Opbrengst markten 210.41 Overige 270
Revalidatiefonds 2.278.00 Mijn domein 54.00
    Netwerkgesprekken 45.93
    Collectebussen 38.06
    Kopieen/reclame 169.28
    Office Centre 90.42
    Materialen markten 41.45
    Terugbetaling lening 605.12
    Revalidatiefonds 2.575.00
    Inschrijfgeld markt 96.80
    Betaling illustrator 500
    Reiskosten 25.00
       
Totaal 2.548,47   4.698,77
       
Sub Totaal     -2.150.30

 

BOEKHOUDING 2018

Inkomsten Uitgaven
    Zakelijk verkeer 73.73
Terugbetaling lening 431.48 Terugbetaling lening 900.87
Verkoop 2e hands boeken 75.40 Office Centre of kantoorboekhandel 209.10
Verkoop Scoliose kinderboeken 479.56 Uitbetaling reiskosten netwerkgesprekken 245.06
Opbrengst markten 291.50 Inschrijving markt 21.95
Sponsorwerving bedrijven 94.95 Eten en drinken netwerkgesprekken 102.90
Voorschot lening katoenen tassen markten 58.63 Inschrijving grote markten 150
Verkoop Biblion 26.50 Kosten Scoliose kinderboeken ziekenhuizen 103.75
Sponsorwerving ziekenhuizen/revalidatie centra 355.59 Materialen markten – producten website 322.20
Lening positief saldo 33.40 Huur ruimte boekpresentatie Rozet 613.95
Terug verkoop poppen 119.40 Betaling Scoliose kinderboeken 1.500
    Commerciële kosten 339.75
    Centraal boekhuis 11.36
    Betaling eten drinken gasten en gastsprekers  boekpresentatie 72.46
    Cadeaubonnen gastsprekers boekpresentatie 156.90
       
Totaal 1.966.41   4.823.98
       
Sub Totaal     - 2.857.57

 

BOEKHOUDING 2019

Inkomsten Uitgaven
    Zakelijk verkeer ING 105.95
    Terugbetaling lening aan de stichting 45.58
Sponsoring particulieren 12.68    
Verkoop 2e hands boeken 55.72    
Donatie M.J.A.P. van Dijk      
Verkoop Scoliose kinderboeken 38.19    
Lening voor positief saldo 38.68    
       
Lening voor positief saldo      
       
Totaal 145.27   151.53
       
Sub totaal     -6.26

In dit jaar was de stichting genoodzaakt om notariële kosten te maken i.v.m. een openstaande schuld van 2.316,00 Euro wat de stichting nog moet betalen aan de drukkerij.

 

BOEKHOUDING 2020

Inkomsten Uitgaven
    Kosten zakelijke betalingsverkeer 146.71
Verkoop Scoliose kinderboeken -    
Verkoop 2e hands boeken -    
Persoonlijke lening bestuur 80.33    
       
Totaal 80.33   146.71
       
Sub totaal     -66.38

In verband met Corona zijn alle activiteiten op verkoopgebied gestagneerd in het jaar 2020. Wij zijn volop bezig om binnen ziekenhuizen toegang te krijgen om op deze wijze boeken te kunnen verkopen.

 

Begroting 2021

Verkoop Scoliose kinderboeken 1596
Verkoop 2e hands boeken 500
Opbrengst Vive la France 150
Verkoop overige producten website 350
   
Totaal 2596.00

 

Specificatie verkoop:

De opbrengsten van alle producten gaat naar de landelijke Scoliose kinderdag. Het geld zal besteed worden aan de huur van de ruimte, gastsprekers, materialen workshops, reiskosten, reclame landelijke dag en overige kosten.

10% van de kosten gaat naar ons doel: wetenschappelijk onderzoek van het UMCG te Groningen en 5% gaat naar ons doel: educatie & voorlichting – materiaalkosten voor scholen.

In totaal is er nog 1.500 euro nodig om de landelijke Scoliose kinderdag te kunnen realiseren. Dit bedrag willen wij mede behalen via de verkoop van ons wetenschappelijk erkende Scoliose kinderboek. Dit boek is te bestellen via: www.bol.com. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de Nederlandse Rug Stichting.  

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn blijven wij afhankelijk van externe gelden. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren dan verneem ik het graag via ons mailadres: mariejose.vandijk@gmail.com  

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en eventuele bijdrage!

Hartelijke groet,

Bestuur van de Nederlandse Rug Stichting